Monday, March 14, 2011

a verse of Holy Quran


"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu  dan takutlah terhadap Allah, 
supaya kamu mendapat rahmat." -[Al-Hujurat : 10]

No comments: